RFI Announces Programming in Six New Languages on Mobile Phones in the U.S.

Washington D.C., March 6, 2012: AudioNow announces the expansion of its partnership with Radio France Internationale (RFI) through six additional news bulletins in the United States in Farsi, Hausa, Mandarin Chinese, Spanish, Swahili, and Vietnamese. RFI and AudioNow’s cooperation dates back to 2010, when RFI used AudioNow’s mobile distribution platform to launch its flagship news services in North America. The release by RFI follows.

RFIlogoPress release – Paris, March 1st, 2012 Radio France Internationale (RFI) announced today the launch of six additional news bulletins on the AudioNow platform in the United States. The programs, which are available in Farsi, Hausa, Mandarin Chinese, Spanish, Swahili, and Vietnamese, complement the current offerings in French, English, and Arabic and can be accessed anywhere in the United States using any mobile phone over voice plans without the need for downloads, costly smart phones or increasingly costly data plans.

Listeners can access all of RFI’s programming anytime and anywhere in the United States by dialing the following national phone numbers:

832.225.5397 RFI in English (latest news bulletin)

832.225.5394 RFI in Farsi (latest news bulletin)

832.225.5399 RFI in French (live, 24/7)

832.225.5398 RFI in French (latest news bulletin)

832.225.5392 RFI in Hausa (latest news bulletin)

832.225.5391 RFI in Mandarin Chinese (latest news bulletin)

832.225.5395 RFI in Spanish (latest news bulletin)

832.225.5393 RFI in Swahili (latest news bulletin)

832.225.5396 RFI in Vietnamese (latest news bulletin)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya in Arabic (live, 24/7)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya in Arabic (latest news bulletin)

About RFI

RFI is the leading French world news radio with international news round-the-clock. RFI broadcasts 24 hours a day on FM, shortwave, as well as on cable and satellite, Internet and telephone networks around the world. Thanks to its multilingual desks based in Paris along with its outstanding force of 600 correspondents worldwide. RFI gives the listeners the global outlook. The news bulletins and feature programs in 13 languages provide a different perspective of the world. RFI keeps its listeners updated during the whole day about the latest developments in international news and current affairs.

Visit www.rfi.fr to learn more.

About Monte Carlo Doualiya

The Arabic-language radio station Monte Carlo Doualiya broadcasts its news bulletins and programs for the Near and Middle-East in medium wave from Cyprus and on 28 FM frequencies across 12 countries in the region. The most recent FM-relay station was inaugurated in Benghazi in August 2011. Monte Carlo Doualiya programs offer a balanced and diversified treatment of the news. The new programming schedule gives priority to live programs providing conviviality and interactivity.

Visit www.france24.com/ar/mcd to learn more.

About AudioNow

AudioNowTM is the leading provider of mobile phone broadcast radio distribution in the country. It uses proprietary, “HD” voice design and patent-pending technology that allows any fixed or mobile phone to access live audio programming without any downloads across all mobile platforms. Visit www.audionow.com to learn more and register.

Contact Information: 

At AudioNow:
Jennifer Friesen 
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com 

At RFI:
Anthony Ravera 
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr 

 

Vietnamese:

RFI tung ch??ng trình phát thanh b?ng 6 ngo?i ng? trên ?i?n tho?i di ??ng t?i Hoa K? v?i s? h?p tác c?a AUDIONOW

RFI phát k? t? hôm nay các b?n tin th?i s? b?ng 6 ngo?i ng? m?i (Tây Ban Nha, Haoussa, Quan tho?i, Farsi, Swahili và ti?ng Vi?t), có th? ???c nghe qua ?i?n tho?i t?i Hoa K?, v?i s? h?p tác c?a công ty AudioNow. B?n có th? nghe ?ài RFI và Monte Carlo Doualiya trên b?t c? ?i?n tho?i di ??ng nào, chi phí t??ng ???ng v?i m?t cu?c g?i thông th??ng, mà không c?n ph?i có h? th?ng 3G, 4G hay là WiFi.

B?n có th? nghe ch??ng trình phát thanh c?a RFI và Monte Carlo Doualiya, vào b?t c? lúc nào và ? kh?p n?i t?i Hoa K?. B?n ch? c?n g?i vào các s? nh? sau

832.225.5397 RFI ti?ng Anh (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5394 RFI ti?ng Tây Ban Nha b?n tin m?i nh?t)

832.225.5399 RFI ti?ng Pháp (nghe tr?c ti?p 24/24)

832.225.5398 RFI ti?ng Pháp (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5392 RFI ti?ng Haoussa (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5391 RFI ti?ng Quan tho?i (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5395 RFI ti?ng Farsi (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5393 RFI ti?ng Swahili (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5396 RFI ti?ng Vi?t (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya ti?ng ? r?p (nghe tr?c ti?p 24/24)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya ti?ng ? r?p (b?n tin m?i nh?t)

Thông tin v? RFI

RFI là ?ài phát thanh qu?c t? c?a Pháp, thông tin liên t?c 24/24 trên toàn th? gi?i trên các b?ng t?ng FM, sóng ng?n, trên dây cáp, qua v? tinh, trên m?ng internet và trên h? th?ng ?i?n tho?i di ??ng. Nh? có toà so?n ??t t?i Paris và h? th?ng g?m 600 thông tín viên, RFI g?i ??n các thính gi? các b?n tin th?i s? và các t?p chí b?ng 13 th? ti?ng. Su?t c? ngày, RFI giúp cho b?n nghe ?ài n?m b?t thông tin v?i các di?n ti?n m?i nh?t c?a dòng th?i s?..

?? bi?t thêm chi ti?t, m?i các b?n truy c?p www.rfi.fr

Thông tin v? Monte Carlo Doualiya

?ài phát thanh ti?ng ? r?p Monte Carlo Doualiya phát tin t?c và ch??ng trình v? vùng Trung-C?n ?ông trên sóng trung bình t? ??o Chypre và trên 28 b?ng t?ng FM t?i 12 qu?c gia. Tr?m ti?p v?n g?n ?ây nh?t ?ã ???c thi?t l?p t?i Benghazi, tháng 8 n?m 2011. Các ch??ng trình phát thanh b?o ??m l??ng thông tin ?a d?ng, ?áng tin c?y, v?i nhi?u ngu?n khác nhau.

?? bi?t thêm chi ti?t, m?i các b?n truy c?p : www.france24.com/ar/mcd

Thông tin v? AudioNow

AudioNow ??ng ??u trong lãnh v?c truy?n thanh qua ?i?n tho?i di ??ng t?i Hoa K?. AudioNow s? d?ng m?t công ngh? tân ti?n, ?ang ???c ??ng ký b?ng phát minh, ?? phát thanh b?ng ch?t l??ng HD. Thính gi? có th? nghe ch??ng trình qua ?i?n tho?i di ??ng, hay qua ?i?n tho?i bàn v?i ???ng dây c? ??nh, mà không c?n ph?i truy c?p internet hay ph?i t?i ch??ng trình vào máy vi tính. ?? bi?t thêm chi ti?t, m?i các b?n truy c?p www.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

Kiswahili:

RFI INAZINDUA LUGHA SITA MPYA KWENYE SIMU ZA MIKONONI NCHINI MAREKANI KWA KUSHIRIKIANA NA AUDIONOW

RFI leo inazindua rasmi utangazaji wa taarifa ya habari katika lugha sita mpya kwa kushirikiana na AudioNow: Lugha hizo ni Kifarsi, Kihausa, Kimandarin, Kichina, Kihispaniola , Kiswahili na Kivietinamu. Zote hizi zitapatikana kwa njia ya simu nchini Marekani. Kwa sasa inawezekana kusikiliza RFI na Monte Carlo Doualiya kwa kutumia simu yoyote ya mkononi kwa bei ya kawaida ya kupiga simu pasipo kuhitaji mfumo wa 3G, 4G wala mitandao ya WiFi.

Unaweza kupata fursa ya kusikiliza program za RFI na Monte Carlo Doualiya muda wowote na mahali popote nchini Marekani kwa namba zifuatazo za simu za mkononi.

(832) 225-5397 RFI katika lugha ya Kiingereza (utangazaji wa taarifa mpya za habari)

832.225.5394 RFI katika lugha ya kiajemi (utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5399 RFI katika lugha ya Kifaransa ( kwa habari za moja kwa moja, 24/7)

832.225.5398 RFI kwa lugha ya Kifaransa ( utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5392 RFI katika lugha ya Kihausa (utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5391 RFI katika lahaja ya Mandarin ya Kichina ( Utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5395 RFI katika lugha ya Kispaniola Spanish (Utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5393 RFI katika lugha ya Kiswahili ( utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5396 RFI katika lugha ya Kivietinamu ( utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya katika lugha ya Kiarabu (habari za moja kwa moja, 24/7)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya katika lugha ya Kiarabu (utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

Kuhusu RFI

RFI ni Redio ya Ufaransa inayoongoza duniani katika kutoa habari za kimataifa kwa saa ishirini na nne kila siku. RFI inatangaza saa 24 za siku kwenye masafa ya FM, masafa mafupi, pamoja na kebo, setilaiti, na kwenye mitandao ya intaneti na simu duniani kote. Shukrani kwa dawati lake la lugha mbalimbali lililoko Paris pamoja na kikosi kazi cha waandishi wa habari 600 duniani kote. RFI inawapa fursa wasikilizaji wake kuwa na mwonekano wa kidunia. Taarifa rasmi ya habari na makala katika lugha 13 ikitoa mtazamo tofauti wa dunia hii. RFI inahakikisha wasikilizaji wake wanaendana na wakati kwa siku nzima kuhusiana na kile kinachoendelea hivi punde katika habari za kimataifa na matukio.

Kujifunza zaidi tafadhali fungua tovuti yetu kupitia www.rfi.fr

Kuhusu Monte Carlo Doualiyauh

Monte Carlo Doualiya ni Kituo cha redio cha Lugha za Kiarabu kinachotangaza taarifa zake za habari na vipindi katika maeneo ya Mashariki na Mashariki ya kati kupitia masafa ya kati kuanzia Cyprus na masafa ya FM ya vituo vya radio 28 katika nchi 12 katika ukanda huo. Kituo cha hivi karibuni cha kutangaza katika masafa ya FM kilifunguliwa huko Benghazi mwezi Agusti mwaka 2011. Matangazo ya Monte Carlo Doualiya yanatoa habari zenye uwiano na zilizokusanywa kutoka sehemu mbalimbali. Utaratibu wa mpango mpya wa matangazo unatoa kipaumbele kwenye matangazo ya moja kwa moja ikitoa kwa uchangamfu na kwa njia ya kuchangamana.

Kujifunza zaidi tafadhali fungua tovuti yetu ya www.france24.com/ar/mcd

Kuhusu AudioNow

AudioNowTM ni redio inayoongoza kusambaza matangazo kupitia simu za mkononi nchini Marekani. Inatumia umiliki, muundo wa sauti wa HD na teknolojia isiyotegemea ruhusa ya haki ya kukataza kuiga uvumbuzi (HATAZA) ambayo inatoa fursa kwa simu za mezani au simu za mkononi kufikia programu za kusikia pasipo kufanya upakuaji wowote katika ulingo wa simu zote za mkononi. Kujifunza zaidi na kwa kujisajili tafadhali fungua tovuti yetu ya www.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

French:

RFI LANCE SIX NOUVELLES LANGUES SUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE AUX ÉTATS-UNIS EN PARTENARIAT AVEC AUDIONOW

RFI lance dès aujourd’hui la diffusion de bulletins d’information en six nouvelles langues (espagnol, haoussa, mandarin, persan, swahili et vietnamien) accessible par téléphone aux Etats-Unis, en partenariat avec la société AudioNow. Il est ainsi possible d’écouter RFI et Monte Carlo Doualiya sur n’importe quel type de téléphone portable au prix d’une communication normale, sans besoin de recourir aux réseaux 3G, 4G ou WiFi.

On peut accéder aux programmes de RFI et Monte Carlo Doualiya, à tout moment et partout aux Etats-Unis via les numéros suivants

(832) 225-5397 RFI en anglais (dernier journal)

832.225.5395 RFI en espagnol (dernier journal)

832.225.5399 RFI en français (en direct, 24h / 24)

832.225.5398 RFI en français (dernier journal)

832.225.5392 RFI en haoussa (dernier journal)

832.225.5391 RFI en mandarin (dernier journal)

832.225.5394 RFI en persan (dernier journal)

832.225.5393 RFI en swahili

832.225.5396 RFI en vietnamien (dernier journal)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya en arabe (en direct, 24h/24)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya en arabe (dernier journal)

A propos de RFI

RFI est la première radio française d’information internationale en continu. Elle émet 24 heures sur 24 dans le monde entier en FM, en ondes courtes, sur le câble, le satellite, sur Internet et les réseaux téléphoniques. Grâce à ses rédactions basées à Paris et à son réseau unique de 600 correspondants, RFI offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d’information et des magazines en 13 langues en proposant une véritable ouverture sur le monde. Tout au long de la journée, RFI tient les auditeurs informés des derniers développements de l’actualité.

Pour en savoir plus, visitezwww.rfi.fr

A propos de Monte Carlo Doualiya

La radio arabophone Monte Carlo Doualiya diffuse ses journaux et ses émissions au Proche et au Moyen-Orient sur ondes moyennes depuis Chypre et sur 28 FM dans 12 pays. Le dernier relais a été installé en août 2011, à Benghazi. Les programmes de la radio assurent un traitement équilibré et diversifié de l’information. Une grille des programmes totalement renouvelée privilégie le direct, la convivialité et l’interactivité.

Pour en savoir plus, visitez www.france24.com/ar/mcd

A propos d’AudioNow

AudioNowTM est le leader de la diffusion de radio par téléphonie mobile aux Etats-Unis. AudioNow utilise une technologie propriétaire en voie d’être brevetée qui restitue le son en qualité HD et qui permet d’accéder, depuis n’importe quel téléphone fixe ou portable, à des programmes radiophoniques en direct, sans aucun téléchargement et à travers toutes les plateformes mobiles. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, rendez-vous surwww.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

Haussa:

GIDAN RADIO FARANSA YA KADDAMAR DA KAMA TASHAN RADIYON CIKIN HARSUNA SHIDA TA WAYAN HANNU TARE DA KANFANIN AUDIONOW

Yau Gidan Radiyo Faransa ya kaddamar da fara yada labara cikin harsuna shida tare da hadin guiwar kamfanin Audionow. Harsunan sun hada da Farsi, Hausa, Mandarin China, Spaniyanci, Swahili da Vietnamese. Masu son sauraron tashan dake zaune a kasar Amirka na iya kama tashar babu matsala ta wayar hannu. Ana iya kama tashar ta RFI da Monte Carlo Doualiya a farashi mai rahusa ba sai an bi ta zangon 3G ko 4G ko WiFi ba.

Ana iya kama shirye-shiryen tashar RFI da Monte Carlo Doualiya a koda yaushe kuma a koina a fadin kasar Amirka ta wadannan lambobin waya.

(832) 225-5397 Sashen Turanci na RFI (Labarai)

832.225.5394 Sashen Farsi (labarai)

832.225.5399 Sashen Faransanci (kowane lokaci)

832.225.5398 Faransanci (labarai)

832.225.5392 Sashen Hausa ( labarai)

832.225.5391 Sashen Mandarin Chinese Labarai)

832.225.5395 Sashen Spaniyanci (labarai)

832.225.5393 Sashen Swahili (labarai)

832.225.5396 Sashen Vietnamese ( labarai )

832.225.5390 Labarai Monte Carlo Doualiya Arabic

832.225.5389 Monte Doualiya Arabic (labarai)

GAMEDA RFI

Tashar Gidan Radiyo na RFI shine mafi girma tashan Radio na harshen Faransanci a duniya dake yada labarai kai tsaye kowane lokaci. Tashan na yada labarai duk tsawon rana ta tashae FM, da gajeren zango da dogon zango da kuma ta yanar gizo zuwa kowane kusrwa na duniya.

Akwai gogaggun maaikata a Babbar tashar dake Paris, sannan kuma akwai wakilan tashan radion akalla 600 a sassan duniya. Manufar tashar ta baiwa mai sauraro abubuwan dake gudana a sassan duniya. Labarai da shirye-shiryen cikin harsuna 13 ne, yayin da tashar ke fadakar da masu sauraro gameda abubuwan dake tafiya a sassan duniya. Kana iya tuntuban tashar ta yanar gizo www.rfi.fr

GAMEDA MONTE CARLO DOUALIYA

Tashan harshe larabci na Monte Carlo Doualiya dake yada shirinsa da labarai ga mutan yankin Gabas ta tsakiya a matsakaicin zango daga Cyprus a kan zango na 28 FM dake zuwa kasashe 12 dake yankin. An kaddamar da karamin tashan FM a Benghazi cikin watan Augusta 2011.

Monte carlo Doualiya na yada labarai da dimi-dimi zuwa kowane kusurwa na fadin duniya. Tashan na aikinsa a duka rana kowane lokaci. Ana iya kama tashar ta yanar gizo www.france24.com/ar/mcd

GAME DA AUDIONOW

Tashar AudioNowTM na sahun gaba wajen yada shirye-shiryen Radiyo ta wayoyin hannu a sassan kasar Amirka. Kamfanin na amfani da alamar dabarun zamani na HD dake bada dama ga masu wayoyin hannu damar sauraron shirin radiyo. Ana iya kama mu ta yanar gizowww.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

Washington D.C., March 6, 2012: AudioNow announces the expansion of its partnership with Radio France Internationale (RFI) through six additional news bulletins in the United States in Farsi, Hausa, Mandarin Chinese, Spanish, Swahili, and Vietnamese. RFI and AudioNow’s cooperation dates back to 2010, when RFI used AudioNow’s mobile distribution platform to launch its flagship news services in North America. The release by RFI follows.

 

RFIlogoPress release – Paris, March 1st, 2012 Radio France Internationale (RFI) announced today the launch of six additional news bulletins on the AudioNow platform in the United States. The programs, which are available in Farsi, Hausa, Mandarin Chinese, Spanish, Swahili, and Vietnamese, complement the current offerings in French, English, and Arabic and can be accessed anywhere in the United States using any mobile phone over voice plans without the need for downloads, costly smart phones or increasingly costly data plans.

Listeners can access all of RFI’s programming anytime and anywhere in the United States by dialing the following national phone numbers:

832.225.5397 RFI in English (latest news bulletin)

832.225.5394 RFI in Farsi (latest news bulletin)

832.225.5399 RFI in French (live, 24/7)

832.225.5398 RFI in French (latest news bulletin)

832.225.5392 RFI in Hausa (latest news bulletin)

832.225.5391 RFI in Mandarin Chinese (latest news bulletin)

832.225.5395 RFI in Spanish (latest news bulletin)

832.225.5393 RFI in Swahili (latest news bulletin)

832.225.5396 RFI in Vietnamese (latest news bulletin)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya in Arabic (live, 24/7)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya in Arabic (latest news bulletin)

About RFI

RFI is the leading French world news radio with international news round-the-clock. RFI broadcasts 24 hours a day on FM, shortwave, as well as on cable and satellite, Internet and telephone networks around the world. Thanks to its multilingual desks based in Paris along with its outstanding force of 600 correspondents worldwide. RFI gives the listeners the global outlook. The news bulletins and feature programs in 13 languages provide a different perspective of the world. RFI keeps its listeners updated during the whole day about the latest developments in international news and current affairs.

Visit www.rfi.fr to learn more.

About Monte Carlo Doualiya

The Arabic-language radio station Monte Carlo Doualiya broadcasts its news bulletins and programs for the Near and Middle-East in medium wave from Cyprus and on 28 FM frequencies across 12 countries in the region. The most recent FM-relay station was inaugurated in Benghazi in August 2011. Monte Carlo Doualiya programs offer a balanced and diversified treatment of the news. The new programming schedule gives priority to live programs providing conviviality and interactivity.

Visit www.france24.com/ar/mcd to learn more.

About AudioNow

AudioNowTM is the leading provider of mobile phone broadcast radio distribution in the country. It uses proprietary, “HD” voice design and patent-pending technology that allows any fixed or mobile phone to access live audio programming without any downloads across all mobile platforms. Visit www.audionow.com to learn more and register.

Contact Information: 

At AudioNow:
Jennifer Friesen 
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com 

At RFI:
Anthony Ravera 
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr 


Vietnamese:

 

RFI tung ch??ng trình phát thanh b?ng 6 ngo?i ng? trên ?i?n tho?i di ??ng t?i Hoa K? v?i s? h?p tác c?a AUDIONOW

RFI phát k? t? hôm nay các b?n tin th?i s? b?ng 6 ngo?i ng? m?i (Tây Ban Nha, Haoussa, Quan tho?i, Farsi, Swahili và ti?ng Vi?t), có th? ???c nghe qua ?i?n tho?i t?i Hoa K?, v?i s? h?p tác c?a công ty AudioNow. B?n có th? nghe ?ài RFI và Monte Carlo Doualiya trên b?t c? ?i?n tho?i di ??ng nào, chi phí t??ng ???ng v?i m?t cu?c g?i thông th??ng, mà không c?n ph?i có h? th?ng 3G, 4G hay là WiFi.

B?n có th? nghe ch??ng trình phát thanh c?a RFI và Monte Carlo Doualiya, vào b?t c? lúc nào và ? kh?p n?i t?i Hoa K?. B?n ch? c?n g?i vào các s? nh? sau

832.225.5397 RFI ti?ng Anh (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5394 RFI ti?ng Tây Ban Nha b?n tin m?i nh?t)

832.225.5399 RFI ti?ng Pháp (nghe tr?c ti?p 24/24)

832.225.5398 RFI ti?ng Pháp (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5392 RFI ti?ng Haoussa (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5391 RFI ti?ng Quan tho?i (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5395 RFI ti?ng Farsi (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5393 RFI ti?ng Swahili (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5396 RFI ti?ng Vi?t (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya ti?ng ? r?p (nghe tr?c ti?p 24/24)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya ti?ng ? r?p (b?n tin m?i nh?t)

Thông tin v? RFI

RFI là ?ài phát thanh qu?c t? c?a Pháp, thông tin liên t?c 24/24 trên toàn th? gi?i trên các b?ng t?ng FM, sóng ng?n, trên dây cáp, qua v? tinh, trên m?ng internet và trên h? th?ng ?i?n tho?i di ??ng. Nh? có toà so?n ??t t?i Paris và h? th?ng g?m 600 thông tín viên, RFI g?i ??n các thính gi? các b?n tin th?i s? và các t?p chí b?ng 13 th? ti?ng. Su?t c? ngày, RFI giúp cho b?n nghe ?ài n?m b?t thông tin v?i các di?n ti?n m?i nh?t c?a dòng th?i s?..

?? bi?t thêm chi ti?t, m?i các b?n truy c?p www.rfi.fr

Thông tin v? Monte Carlo Doualiya

?ài phát thanh ti?ng ? r?p Monte Carlo Doualiya phát tin t?c và ch??ng trình v? vùng Trung-C?n ?ông trên sóng trung bình t? ??o Chypre và trên 28 b?ng t?ng FM t?i 12 qu?c gia. Tr?m ti?p v?n g?n ?ây nh?t ?ã ???c thi?t l?p t?i Benghazi, tháng 8 n?m 2011. Các ch??ng trình phát thanh b?o ??m l??ng thông tin ?a d?ng, ?áng tin c?y, v?i nhi?u ngu?n khác nhau.

?? bi?t thêm chi ti?t, m?i các b?n truy c?p : www.france24.com/ar/mcd

Thông tin v? AudioNow

AudioNow ??ng ??u trong lãnh v?c truy?n thanh qua ?i?n tho?i di ??ng t?i Hoa K?. AudioNow s? d?ng m?t công ngh? tân ti?n, ?ang ???c ??ng ký b?ng phát minh, ?? phát thanh b?ng ch?t l??ng HD. Thính gi? có th? nghe ch??ng trình qua ?i?n tho?i di ??ng, hay qua ?i?n tho?i bàn v?i ???ng dây c? ??nh, mà không c?n ph?i truy c?p internet hay ph?i t?i ch??ng trình vào máy vi tính. ?? bi?t thêm chi ti?t, m?i các b?n truy c?p www.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

 

Kiswahili:

 

RFI INAZINDUA LUGHA SITA MPYA KWENYE SIMU ZA MIKONONI NCHINI MAREKANI KWA KUSHIRIKIANA NA AUDIONOW

RFI leo inazindua rasmi utangazaji wa taarifa ya habari katika lugha sita mpya kwa kushirikiana na AudioNow: Lugha hizo ni Kifarsi, Kihausa, Kimandarin, Kichina, Kihispaniola , Kiswahili na Kivietinamu. Zote hizi zitapatikana kwa njia ya simu nchini Marekani. Kwa sasa inawezekana kusikiliza RFI na Monte Carlo Doualiya kwa kutumia simu yoyote ya mkononi kwa bei ya kawaida ya kupiga simu pasipo kuhitaji mfumo wa 3G, 4G wala mitandao ya WiFi.

Unaweza kupata fursa ya kusikiliza program za RFI na Monte Carlo Doualiya muda wowote na mahali popote nchini Marekani kwa namba zifuatazo za simu za mkononi.

(832) 225-5397 RFI katika lugha ya Kiingereza (utangazaji wa taarifa mpya za habari)

832.225.5394 RFI katika lugha ya kiajemi (utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5399 RFI katika lugha ya Kifaransa ( kwa habari za moja kwa moja, 24/7)

832.225.5398 RFI kwa lugha ya Kifaransa ( utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5392 RFI katika lugha ya Kihausa (utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5391 RFI katika lahaja ya Mandarin ya Kichina ( Utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5395 RFI katika lugha ya Kispaniola Spanish (Utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5393 RFI katika lugha ya Kiswahili ( utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5396 RFI katika lugha ya Kivietinamu ( utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya katika lugha ya Kiarabu (habari za moja kwa moja, 24/7)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya katika lugha ya Kiarabu (utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

Kuhusu RFI

RFI ni Redio ya Ufaransa inayoongoza duniani katika kutoa habari za kimataifa kwa saa ishirini na nne kila siku. RFI inatangaza saa 24 za siku kwenye masafa ya FM, masafa mafupi, pamoja na kebo, setilaiti, na kwenye mitandao ya intaneti na simu duniani kote. Shukrani kwa dawati lake la lugha mbalimbali lililoko Paris pamoja na kikosi kazi cha waandishi wa habari 600 duniani kote. RFI inawapa fursa wasikilizaji wake kuwa na mwonekano wa kidunia. Taarifa rasmi ya habari na makala katika lugha 13 ikitoa mtazamo tofauti wa dunia hii. RFI inahakikisha wasikilizaji wake wanaendana na wakati kwa siku nzima kuhusiana na kile kinachoendelea hivi punde katika habari za kimataifa na matukio.

Kujifunza zaidi tafadhali fungua tovuti yetu kupitia www.rfi.fr

Kuhusu Monte Carlo Doualiyauh

Monte Carlo Doualiya ni Kituo cha redio cha Lugha za Kiarabu kinachotangaza taarifa zake za habari na vipindi katika maeneo ya Mashariki na Mashariki ya kati kupitia masafa ya kati kuanzia Cyprus na masafa ya FM ya vituo vya radio 28 katika nchi 12 katika ukanda huo. Kituo cha hivi karibuni cha kutangaza katika masafa ya FM kilifunguliwa huko Benghazi mwezi Agusti mwaka 2011. Matangazo ya Monte Carlo Doualiya yanatoa habari zenye uwiano na zilizokusanywa kutoka sehemu mbalimbali. Utaratibu wa mpango mpya wa matangazo unatoa kipaumbele kwenye matangazo ya moja kwa moja ikitoa kwa uchangamfu na kwa njia ya kuchangamana.

Kujifunza zaidi tafadhali fungua tovuti yetu ya www.france24.com/ar/mcd

Kuhusu AudioNow

AudioNowTM ni redio inayoongoza kusambaza matangazo kupitia simu za mkononi nchini Marekani. Inatumia umiliki, muundo wa sauti wa HD na teknolojia isiyotegemea ruhusa ya haki ya kukataza kuiga uvumbuzi (HATAZA) ambayo inatoa fursa kwa simu za mezani au simu za mkononi kufikia programu za kusikia pasipo kufanya upakuaji wowote katika ulingo wa simu zote za mkononi. Kujifunza zaidi na kwa kujisajili tafadhali fungua tovuti yetu ya www.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

 

 

French:

 

RFI LANCE SIX NOUVELLES LANGUES SUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE AUX ÉTATS-UNIS EN PARTENARIAT AVEC AUDIONOW

RFI lance dès aujourd’hui la diffusion de bulletins d’information en six nouvelles langues (espagnol, haoussa, mandarin, persan, swahili et vietnamien) accessible par téléphone aux Etats-Unis, en partenariat avec la société AudioNow. Il est ainsi possible d’écouter RFI et Monte Carlo Doualiya sur n’importe quel type de téléphone portable au prix d’une communication normale, sans besoin de recourir aux réseaux 3G, 4G ou WiFi.

On peut accéder aux programmes de RFI et Monte Carlo Doualiya, à tout moment et partout aux Etats-Unis via les numéros suivants

(832) 225-5397 RFI en anglais (dernier journal)

832.225.5395 RFI en espagnol (dernier journal)

832.225.5399 RFI en français (en direct, 24h / 24)

832.225.5398 RFI en français (dernier journal)

832.225.5392 RFI en haoussa (dernier journal)

832.225.5391 RFI en mandarin (dernier journal)

832.225.5394 RFI en persan (dernier journal)

832.225.5393 RFI en swahili

832.225.5396 RFI en vietnamien (dernier journal)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya en arabe (en direct, 24h/24)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya en arabe (dernier journal)

A propos de RFI

RFI est la première radio française d’information internationale en continu. Elle émet 24 heures sur 24 dans le monde entier en FM, en ondes courtes, sur le câble, le satellite, sur Internet et les réseaux téléphoniques. Grâce à ses rédactions basées à Paris et à son réseau unique de 600 correspondants, RFI offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d’information et des magazines en 13 langues en proposant une véritable ouverture sur le monde. Tout au long de la journée, RFI tient les auditeurs informés des derniers développements de l’actualité.

Pour en savoir plus, visitezwww.rfi.fr

A propos de Monte Carlo Doualiya

La radio arabophone Monte Carlo Doualiya diffuse ses journaux et ses émissions au Proche et au Moyen-Orient sur ondes moyennes depuis Chypre et sur 28 FM dans 12 pays. Le dernier relais a été installé en août 2011, à Benghazi. Les programmes de la radio assurent un traitement équilibré et diversifié de l’information. Une grille des programmes totalement renouvelée privilégie le direct, la convivialité et l’interactivité.

Pour en savoir plus, visitez www.france24.com/ar/mcd

A propos d’AudioNow

AudioNowTM est le leader de la diffusion de radio par téléphonie mobile aux Etats-Unis. AudioNow utilise une technologie propriétaire en voie d’être brevetée qui restitue le son en qualité HD et qui permet d’accéder, depuis n’importe quel téléphone fixe ou portable, à des programmes radiophoniques en direct, sans aucun téléchargement et à travers toutes les plateformes mobiles. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, rendez-vous surwww.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

 

Haussa:

 

GIDAN RADIO FARANSA YA KADDAMAR DA KAMA TASHAN RADIYON CIKIN HARSUNA SHIDA TA WAYAN HANNU TARE DA KANFANIN AUDIONOW

Yau Gidan Radiyo Faransa ya kaddamar da fara yada labara cikin harsuna shida tare da hadin guiwar kamfanin Audionow. Harsunan sun hada da Farsi, Hausa, Mandarin China, Spaniyanci, Swahili da Vietnamese. Masu son sauraron tashan dake zaune a kasar Amirka na iya kama tashar babu matsala ta wayar hannu. Ana iya kama tashar ta RFI da Monte Carlo Doualiya a farashi mai rahusa ba sai an bi ta zangon 3G ko 4G ko WiFi ba.

Ana iya kama shirye-shiryen tashar RFI da Monte Carlo Doualiya a koda yaushe kuma a koina a fadin kasar Amirka ta wadannan lambobin waya.

(832) 225-5397 Sashen Turanci na RFI (Labarai)

832.225.5394 Sashen Farsi (labarai)

832.225.5399 Sashen Faransanci (kowane lokaci)

832.225.5398 Faransanci (labarai)

832.225.5392 Sashen Hausa ( labarai)

832.225.5391 Sashen Mandarin Chinese Labarai)

832.225.5395 Sashen Spaniyanci (labarai)

832.225.5393 Sashen Swahili (labarai)

832.225.5396 Sashen Vietnamese ( labarai )

832.225.5390 Labarai Monte Carlo Doualiya Arabic

832.225.5389 Monte Doualiya Arabic (labarai)

GAMEDA RFI

Tashar Gidan Radiyo na RFI shine mafi girma tashan Radio na harshen Faransanci a duniya dake yada labarai kai tsaye kowane lokaci. Tashan na yada labarai duk tsawon rana ta tashae FM, da gajeren zango da dogon zango da kuma ta yanar gizo zuwa kowane kusrwa na duniya.

Akwai gogaggun maaikata a Babbar tashar dake Paris, sannan kuma akwai wakilan tashan radion akalla 600 a sassan duniya. Manufar tashar ta baiwa mai sauraro abubuwan dake gudana a sassan duniya. Labarai da shirye-shiryen cikin harsuna 13 ne, yayin da tashar ke fadakar da masu sauraro gameda abubuwan dake tafiya a sassan duniya. Kana iya tuntuban tashar ta yanar gizo www.rfi.fr

GAMEDA MONTE CARLO DOUALIYA

Tashan harshe larabci na Monte Carlo Doualiya dake yada shirinsa da labarai ga mutan yankin Gabas ta tsakiya a matsakaicin zango daga Cyprus a kan zango na 28 FM dake zuwa kasashe 12 dake yankin. An kaddamar da karamin tashan FM a Benghazi cikin watan Augusta 2011.

Monte carlo Doualiya na yada labarai da dimi-dimi zuwa kowane kusurwa na fadin duniya. Tashan na aikinsa a duka rana kowane lokaci. Ana iya kama tashar ta yanar gizo www.france24.com/ar/mcd

GAME DA AUDIONOW

Tashar AudioNowTM na sahun gaba wajen yada shirye-shiryen Radiyo ta wayoyin hannu a sassan kasar Amirka. Kamfanin na amfani da alamar dabarun zamani na HD dake bada dama ga masu wayoyin hannu damar sauraron shirin radiyo. Ana iya kama mu ta yanar gizowww.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

Washington D.C., March 6, 2012: AudioNow announces the expansion of its partnership with Radio France Internationale (RFI) through six additional news bulletins in the United States in Farsi, Hausa, Mandarin Chinese, Spanish, Swahili, and Vietnamese. RFI and AudioNow’s cooperation dates back to 2010, when RFI used AudioNow’s mobile distribution platform to launch its flagship news services in North America. The release by RFI follows.

 

RFIlogoPress release – Paris, March 1st, 2012 Radio France Internationale (RFI) announced today the launch of six additional news bulletins on the AudioNow platform in the United States. The programs, which are available in Farsi, Hausa, Mandarin Chinese, Spanish, Swahili, and Vietnamese, complement the current offerings in French, English, and Arabic and can be accessed anywhere in the United States using any mobile phone over voice plans without the need for downloads, costly smart phones or increasingly costly data plans.

Listeners can access all of RFI’s programming anytime and anywhere in the United States by dialing the following national phone numbers:

832.225.5397 RFI in English (latest news bulletin)

832.225.5394 RFI in Farsi (latest news bulletin)

832.225.5399 RFI in French (live, 24/7)

832.225.5398 RFI in French (latest news bulletin)

832.225.5392 RFI in Hausa (latest news bulletin)

832.225.5391 RFI in Mandarin Chinese (latest news bulletin)

832.225.5395 RFI in Spanish (latest news bulletin)

832.225.5393 RFI in Swahili (latest news bulletin)

832.225.5396 RFI in Vietnamese (latest news bulletin)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya in Arabic (live, 24/7)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya in Arabic (latest news bulletin)

About RFI

RFI is the leading French world news radio with international news round-the-clock. RFI broadcasts 24 hours a day on FM, shortwave, as well as on cable and satellite, Internet and telephone networks around the world. Thanks to its multilingual desks based in Paris along with its outstanding force of 600 correspondents worldwide. RFI gives the listeners the global outlook. The news bulletins and feature programs in 13 languages provide a different perspective of the world. RFI keeps its listeners updated during the whole day about the latest developments in international news and current affairs.

Visit www.rfi.fr to learn more.

About Monte Carlo Doualiya

The Arabic-language radio station Monte Carlo Doualiya broadcasts its news bulletins and programs for the Near and Middle-East in medium wave from Cyprus and on 28 FM frequencies across 12 countries in the region. The most recent FM-relay station was inaugurated in Benghazi in August 2011. Monte Carlo Doualiya programs offer a balanced and diversified treatment of the news. The new programming schedule gives priority to live programs providing conviviality and interactivity.

Visit www.france24.com/ar/mcd to learn more.

About AudioNow

AudioNowTM is the leading provider of mobile phone broadcast radio distribution in the country. It uses proprietary, “HD” voice design and patent-pending technology that allows any fixed or mobile phone to access live audio programming without any downloads across all mobile platforms. Visit www.audionow.com to learn more and register.

Contact Information: 

At AudioNow:
Jennifer Friesen 
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com 

At RFI:
Anthony Ravera 
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr 


Vietnamese:

 

RFI tung ch??ng trình phát thanh b?ng 6 ngo?i ng? trên ?i?n tho?i di ??ng t?i Hoa K? v?i s? h?p tác c?a AUDIONOW

RFI phát k? t? hôm nay các b?n tin th?i s? b?ng 6 ngo?i ng? m?i (Tây Ban Nha, Haoussa, Quan tho?i, Farsi, Swahili và ti?ng Vi?t), có th? ???c nghe qua ?i?n tho?i t?i Hoa K?, v?i s? h?p tác c?a công ty AudioNow. B?n có th? nghe ?ài RFI và Monte Carlo Doualiya trên b?t c? ?i?n tho?i di ??ng nào, chi phí t??ng ???ng v?i m?t cu?c g?i thông th??ng, mà không c?n ph?i có h? th?ng 3G, 4G hay là WiFi.

B?n có th? nghe ch??ng trình phát thanh c?a RFI và Monte Carlo Doualiya, vào b?t c? lúc nào và ? kh?p n?i t?i Hoa K?. B?n ch? c?n g?i vào các s? nh? sau

832.225.5397 RFI ti?ng Anh (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5394 RFI ti?ng Tây Ban Nha b?n tin m?i nh?t)

832.225.5399 RFI ti?ng Pháp (nghe tr?c ti?p 24/24)

832.225.5398 RFI ti?ng Pháp (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5392 RFI ti?ng Haoussa (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5391 RFI ti?ng Quan tho?i (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5395 RFI ti?ng Farsi (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5393 RFI ti?ng Swahili (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5396 RFI ti?ng Vi?t (b?n tin m?i nh?t)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya ti?ng ? r?p (nghe tr?c ti?p 24/24)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya ti?ng ? r?p (b?n tin m?i nh?t)

Thông tin v? RFI

RFI là ?ài phát thanh qu?c t? c?a Pháp, thông tin liên t?c 24/24 trên toàn th? gi?i trên các b?ng t?ng FM, sóng ng?n, trên dây cáp, qua v? tinh, trên m?ng internet và trên h? th?ng ?i?n tho?i di ??ng. Nh? có toà so?n ??t t?i Paris và h? th?ng g?m 600 thông tín viên, RFI g?i ??n các thính gi? các b?n tin th?i s? và các t?p chí b?ng 13 th? ti?ng. Su?t c? ngày, RFI giúp cho b?n nghe ?ài n?m b?t thông tin v?i các di?n ti?n m?i nh?t c?a dòng th?i s?..

?? bi?t thêm chi ti?t, m?i các b?n truy c?p www.rfi.fr

Thông tin v? Monte Carlo Doualiya

?ài phát thanh ti?ng ? r?p Monte Carlo Doualiya phát tin t?c và ch??ng trình v? vùng Trung-C?n ?ông trên sóng trung bình t? ??o Chypre và trên 28 b?ng t?ng FM t?i 12 qu?c gia. Tr?m ti?p v?n g?n ?ây nh?t ?ã ???c thi?t l?p t?i Benghazi, tháng 8 n?m 2011. Các ch??ng trình phát thanh b?o ??m l??ng thông tin ?a d?ng, ?áng tin c?y, v?i nhi?u ngu?n khác nhau.

?? bi?t thêm chi ti?t, m?i các b?n truy c?p : www.france24.com/ar/mcd

Thông tin v? AudioNow

AudioNow ??ng ??u trong lãnh v?c truy?n thanh qua ?i?n tho?i di ??ng t?i Hoa K?. AudioNow s? d?ng m?t công ngh? tân ti?n, ?ang ???c ??ng ký b?ng phát minh, ?? phát thanh b?ng ch?t l??ng HD. Thính gi? có th? nghe ch??ng trình qua ?i?n tho?i di ??ng, hay qua ?i?n tho?i bàn v?i ???ng dây c? ??nh, mà không c?n ph?i truy c?p internet hay ph?i t?i ch??ng trình vào máy vi tính. ?? bi?t thêm chi ti?t, m?i các b?n truy c?p www.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

 

Kiswahili:

 

RFI INAZINDUA LUGHA SITA MPYA KWENYE SIMU ZA MIKONONI NCHINI MAREKANI KWA KUSHIRIKIANA NA AUDIONOW

RFI leo inazindua rasmi utangazaji wa taarifa ya habari katika lugha sita mpya kwa kushirikiana na AudioNow: Lugha hizo ni Kifarsi, Kihausa, Kimandarin, Kichina, Kihispaniola , Kiswahili na Kivietinamu. Zote hizi zitapatikana kwa njia ya simu nchini Marekani. Kwa sasa inawezekana kusikiliza RFI na Monte Carlo Doualiya kwa kutumia simu yoyote ya mkononi kwa bei ya kawaida ya kupiga simu pasipo kuhitaji mfumo wa 3G, 4G wala mitandao ya WiFi.

Unaweza kupata fursa ya kusikiliza program za RFI na Monte Carlo Doualiya muda wowote na mahali popote nchini Marekani kwa namba zifuatazo za simu za mkononi.

(832) 225-5397 RFI katika lugha ya Kiingereza (utangazaji wa taarifa mpya za habari)

832.225.5394 RFI katika lugha ya kiajemi (utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5399 RFI katika lugha ya Kifaransa ( kwa habari za moja kwa moja, 24/7)

832.225.5398 RFI kwa lugha ya Kifaransa ( utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5392 RFI katika lugha ya Kihausa (utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5391 RFI katika lahaja ya Mandarin ya Kichina ( Utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5395 RFI katika lugha ya Kispaniola Spanish (Utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5393 RFI katika lugha ya Kiswahili ( utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5396 RFI katika lugha ya Kivietinamu ( utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya katika lugha ya Kiarabu (habari za moja kwa moja, 24/7)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya katika lugha ya Kiarabu (utangazaji wa taarifa mpya ya habari)

Kuhusu RFI

RFI ni Redio ya Ufaransa inayoongoza duniani katika kutoa habari za kimataifa kwa saa ishirini na nne kila siku. RFI inatangaza saa 24 za siku kwenye masafa ya FM, masafa mafupi, pamoja na kebo, setilaiti, na kwenye mitandao ya intaneti na simu duniani kote. Shukrani kwa dawati lake la lugha mbalimbali lililoko Paris pamoja na kikosi kazi cha waandishi wa habari 600 duniani kote. RFI inawapa fursa wasikilizaji wake kuwa na mwonekano wa kidunia. Taarifa rasmi ya habari na makala katika lugha 13 ikitoa mtazamo tofauti wa dunia hii. RFI inahakikisha wasikilizaji wake wanaendana na wakati kwa siku nzima kuhusiana na kile kinachoendelea hivi punde katika habari za kimataifa na matukio.

Kujifunza zaidi tafadhali fungua tovuti yetu kupitia www.rfi.fr

Kuhusu Monte Carlo Doualiyauh

Monte Carlo Doualiya ni Kituo cha redio cha Lugha za Kiarabu kinachotangaza taarifa zake za habari na vipindi katika maeneo ya Mashariki na Mashariki ya kati kupitia masafa ya kati kuanzia Cyprus na masafa ya FM ya vituo vya radio 28 katika nchi 12 katika ukanda huo. Kituo cha hivi karibuni cha kutangaza katika masafa ya FM kilifunguliwa huko Benghazi mwezi Agusti mwaka 2011. Matangazo ya Monte Carlo Doualiya yanatoa habari zenye uwiano na zilizokusanywa kutoka sehemu mbalimbali. Utaratibu wa mpango mpya wa matangazo unatoa kipaumbele kwenye matangazo ya moja kwa moja ikitoa kwa uchangamfu na kwa njia ya kuchangamana.

Kujifunza zaidi tafadhali fungua tovuti yetu ya www.france24.com/ar/mcd

Kuhusu AudioNow

AudioNowTM ni redio inayoongoza kusambaza matangazo kupitia simu za mkononi nchini Marekani. Inatumia umiliki, muundo wa sauti wa HD na teknolojia isiyotegemea ruhusa ya haki ya kukataza kuiga uvumbuzi (HATAZA) ambayo inatoa fursa kwa simu za mezani au simu za mkononi kufikia programu za kusikia pasipo kufanya upakuaji wowote katika ulingo wa simu zote za mkononi. Kujifunza zaidi na kwa kujisajili tafadhali fungua tovuti yetu ya www.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

 

 

French:

 

RFI LANCE SIX NOUVELLES LANGUES SUR LA TÉLÉPHONIE MOBILE AUX ÉTATS-UNIS EN PARTENARIAT AVEC AUDIONOW

RFI lance dès aujourd’hui la diffusion de bulletins d’information en six nouvelles langues (espagnol, haoussa, mandarin, persan, swahili et vietnamien) accessible par téléphone aux Etats-Unis, en partenariat avec la société AudioNow. Il est ainsi possible d’écouter RFI et Monte Carlo Doualiya sur n’importe quel type de téléphone portable au prix d’une communication normale, sans besoin de recourir aux réseaux 3G, 4G ou WiFi.

On peut accéder aux programmes de RFI et Monte Carlo Doualiya, à tout moment et partout aux Etats-Unis via les numéros suivants

(832) 225-5397 RFI en anglais (dernier journal)

832.225.5395 RFI en espagnol (dernier journal)

832.225.5399 RFI en français (en direct, 24h / 24)

832.225.5398 RFI en français (dernier journal)

832.225.5392 RFI en haoussa (dernier journal)

832.225.5391 RFI en mandarin (dernier journal)

832.225.5394 RFI en persan (dernier journal)

832.225.5393 RFI en swahili

832.225.5396 RFI en vietnamien (dernier journal)

832.225.5390 Monte Carlo Doualiya en arabe (en direct, 24h/24)

832.225.5389 Monte Carlo Doualiya en arabe (dernier journal)

A propos de RFI

RFI est la première radio française d’information internationale en continu. Elle émet 24 heures sur 24 dans le monde entier en FM, en ondes courtes, sur le câble, le satellite, sur Internet et les réseaux téléphoniques. Grâce à ses rédactions basées à Paris et à son réseau unique de 600 correspondants, RFI offre à ses auditeurs de grands rendez-vous d’information et des magazines en 13 langues en proposant une véritable ouverture sur le monde. Tout au long de la journée, RFI tient les auditeurs informés des derniers développements de l’actualité.

Pour en savoir plus, visitezwww.rfi.fr

A propos de Monte Carlo Doualiya

La radio arabophone Monte Carlo Doualiya diffuse ses journaux et ses émissions au Proche et au Moyen-Orient sur ondes moyennes depuis Chypre et sur 28 FM dans 12 pays. Le dernier relais a été installé en août 2011, à Benghazi. Les programmes de la radio assurent un traitement équilibré et diversifié de l’information. Une grille des programmes totalement renouvelée privilégie le direct, la convivialité et l’interactivité.

Pour en savoir plus, visitez www.france24.com/ar/mcd

A propos d’AudioNow

AudioNowTM est le leader de la diffusion de radio par téléphonie mobile aux Etats-Unis. AudioNow utilise une technologie propriétaire en voie d’être brevetée qui restitue le son en qualité HD et qui permet d’accéder, depuis n’importe quel téléphone fixe ou portable, à des programmes radiophoniques en direct, sans aucun téléchargement et à travers toutes les plateformes mobiles. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, rendez-vous surwww.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr

 

Haussa:

 

GIDAN RADIO FARANSA YA KADDAMAR DA KAMA TASHAN RADIYON CIKIN HARSUNA SHIDA TA WAYAN HANNU TARE DA KANFANIN AUDIONOW

Yau Gidan Radiyo Faransa ya kaddamar da fara yada labara cikin harsuna shida tare da hadin guiwar kamfanin Audionow. Harsunan sun hada da Farsi, Hausa, Mandarin China, Spaniyanci, Swahili da Vietnamese. Masu son sauraron tashan dake zaune a kasar Amirka na iya kama tashar babu matsala ta wayar hannu. Ana iya kama tashar ta RFI da Monte Carlo Doualiya a farashi mai rahusa ba sai an bi ta zangon 3G ko 4G ko WiFi ba.

Ana iya kama shirye-shiryen tashar RFI da Monte Carlo Doualiya a koda yaushe kuma a koina a fadin kasar Amirka ta wadannan lambobin waya.

(832) 225-5397 Sashen Turanci na RFI (Labarai)

832.225.5394 Sashen Farsi (labarai)

832.225.5399 Sashen Faransanci (kowane lokaci)

832.225.5398 Faransanci (labarai)

832.225.5392 Sashen Hausa ( labarai)

832.225.5391 Sashen Mandarin Chinese Labarai)

832.225.5395 Sashen Spaniyanci (labarai)

832.225.5393 Sashen Swahili (labarai)

832.225.5396 Sashen Vietnamese ( labarai )

832.225.5390 Labarai Monte Carlo Doualiya Arabic

832.225.5389 Monte Doualiya Arabic (labarai)

GAMEDA RFI

Tashar Gidan Radiyo na RFI shine mafi girma tashan Radio na harshen Faransanci a duniya dake yada labarai kai tsaye kowane lokaci. Tashan na yada labarai duk tsawon rana ta tashae FM, da gajeren zango da dogon zango da kuma ta yanar gizo zuwa kowane kusrwa na duniya.

Akwai gogaggun maaikata a Babbar tashar dake Paris, sannan kuma akwai wakilan tashan radion akalla 600 a sassan duniya. Manufar tashar ta baiwa mai sauraro abubuwan dake gudana a sassan duniya. Labarai da shirye-shiryen cikin harsuna 13 ne, yayin da tashar ke fadakar da masu sauraro gameda abubuwan dake tafiya a sassan duniya. Kana iya tuntuban tashar ta yanar gizo www.rfi.fr

GAMEDA MONTE CARLO DOUALIYA

Tashan harshe larabci na Monte Carlo Doualiya dake yada shirinsa da labarai ga mutan yankin Gabas ta tsakiya a matsakaicin zango daga Cyprus a kan zango na 28 FM dake zuwa kasashe 12 dake yankin. An kaddamar da karamin tashan FM a Benghazi cikin watan Augusta 2011.

Monte carlo Doualiya na yada labarai da dimi-dimi zuwa kowane kusurwa na fadin duniya. Tashan na aikinsa a duka rana kowane lokaci. Ana iya kama tashar ta yanar gizo www.france24.com/ar/mcd

GAME DA AUDIONOW

Tashar AudioNowTM na sahun gaba wajen yada shirye-shiryen Radiyo ta wayoyin hannu a sassan kasar Amirka. Kamfanin na amfani da alamar dabarun zamani na HD dake bada dama ga masu wayoyin hannu damar sauraron shirin radiyo. Ana iya kama mu ta yanar gizowww.audionow.com

Contact Information:

At AudioNow:
Jennifer Friesen
Director of Public Affairs
Jennifer.Friesen@AudioNow.com

At RFI:
Anthony Ravera
Responsable presse de RFI
tel. : 33 (0) 1 56 40 29 85
anthony.ravera@rfi.fr